L’eruga de la col

L’eruga de la col (Pieris brassica)e és una plaga molt típica de la tardor i la primavera. Afecta tant la col, com la col i flor, bròquil i qualsevol brassicàcia (nom que rep la família que recull tot el que seria cols, naps, raves…).

La principal problemàtica que presenta aquesta plaga és la defoliació (es menja les fulles i només en deixa els nervis), la planta no pot fer la fotosíntesi i per tant, té un creixement més lent i a més a més, per les ferides causades és més propensa a agafar malalties. L’altre dany és estètic, les cagarades de les erugues embruten les cols i les col i flors de manera que no són aptes per la comercialització.

Símptomes:

És una plaga molt típica del nostre clima i per tant, apareix any rera any. Cal fixar-se en el vol de les papallones que són blanques amb un punt negre a cada ala. Les papallones són les que posen els ous de color groc darrera les fulles. És important fixar-se en el vol i quan comencem a veure adults volant al voltant de les nostres cols, començar a repassar les plantes a veure si hi trobem ous. Un cop detectats, els ous es poden esclafar amb els dits, evitant-ne així l’ecolsió i per tant l’aparició de les erugues, que són qui causa els danys directes.

Control:

Com que és bastant normal deixar-se algun grup d’ous, si veiem que hi ha molta pressió de plaga (molta papallona volant) podem fer aplicacions de Bacillus (Bt) que ens elimina les erugues quan són petites! Recordeu El Bacillus és efectiu en estadis primaris de les erugues si són grans,el tractament amb Bt és ineficaç! Cal aplicar el Bt a la posta o sortida del sol (és un bacteri sensible a la llum solar).

Anuncis