L’Hort de l’escola

Destinat a alumnes de primària i secundària

El projecte de l’hort ecològic a l’escola consisteix en crear un espai on els alumnes es convertixen en petits agricultors i en protagonistes del seu propi aprenentatge. És un projecte col·lectiu que permet interactuar entre els alumnes de diferents cursos, pares, mares i professorat on tots hi participen de forma activa i on poden gaudir conjuntament.

Es tracta d’aprendre d’una manera diferent, en un ambient allunyat de les aules, en el que els nens i nenes gaudeixen del treball a l’aire lliure i de veure créixer les plantes que ells mateixos han cultivat, alhora que assimilen conceptes importants relacionats amb la terra, els cicles de la vida, el respecte per la natura i l’alimentació sana.

Desenvolupar un hort escolar es un molt bon recurs per promoure un canvi d’hàbits així com arribar a interioritzar la necessitat de prendre decisions des de la convicció i la responsabilitat personal. Aquest taller serveix de recurs per aprendre gran part dels continguts curriculars de “coneixement del medi”.

Creiem que tot aquell aprenentatge que s’adquireix d’una manera pràctica no s’oblida mai.

Anuncis