Monogràfics


Destinada a alumnes de primària i secundària

Ens desplacem al vostre centre i realitzem un taller monogràfic d’un matí sobre aquella temàtica concreta que sigui del vostre interès: compostatge, llavorer, plagues i malalties…També hi donem seguiment i assessorament.

I. La filosofia del projecte

L’objectiu dels Monogràfics d’horta és servir de suport pel que fa a coneixements i tècniques de cultiu d’horta a tots aquells centres que ja tenen un hort en funcionament i que vulguin potenciar-ne les possibilitats.

II. Antecedents

Sovint hi ha escoles o instituts que ja tenen un hort en funcionament i alguna persona responsable de fer-lo funcionar. Tot i això, a vegades, hi ha certs aspectes de la producció d’horta ecològica que es deixen de banda per falta de coneixements o bé temps per dur-los a terme i això fa que no es pugui exprimir al 100% el projecte de l’hort del centre educatiu.

III. Objectius

 • Transmetre bones pràctiques de cultiu a l’abast de tothom
 • Conèixer el cicles de la natura i els elements que intervenen com el sòl, els astres, la fauna,…
 • Promoure el coneixement del medi, les seves interrelacions i els seus problemes
 • Fomentar l’adquisició de valors que els motivin a sentir preocupació pel medi ambient.
 • Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.
 • Potenciar el treball comunitari i col·lectiu
 • Afavorir l’autodisciplina, autoorganització i la cooperació
 • Aprendre mitjançant la pedagogia de l’acció
 • Desenvolupar la seva capacitat eductiva a partir de l’observació

IV. Metodologia

Des del Rave Negre oferim monogràfics d’un matí de durada a l’hort de la mateixa escola al curs/os encarregats de l’hort escolar.

Cada època de l’any té les seves especificitats en quant a tasques i aquestes es podrien desglossar de la següent manera:

1er Trimestre:

 • Planificació dels cultius

 • El sòl i la seva vida, com adobar-lo? Fem compost.

 • Com obtenir i conservar les pròpies llavors

 • Els elements que conformen l’hort (encarat a la implantació de l’hort, en el cas d’un institut que es plantegi la nova implantació)

2n Trimestre:

 • Construcció d’un llavorer. Com fer-se el propi planter.

 • El cicle de les plantes: llavor, fulla, flor i fruit.

 • Associacions i rotacions de cultius

3er Trimestre:

 • Les plantes aromàtiques i la seva funció a l’hort.
 • Fauna de l’hort i tractaments naturals.

L’Hort de l’escola


Destinat a alumnes de primària i secundària

El projecte de l’hort ecològic a l’escola consisteix en crear un espai on els alumnes es convertixen en petits agricultors i en protagonistes del seu propi aprenentatge. És un projecte col·lectiu que permet interactuar entre els alumnes de diferents cursos, pares, mares i professorat on tots hi participen de forma activa i on poden gaudir conjuntament.

Es tracta d’aprendre d’una manera diferent, en un ambient allunyat de les aules, en el que els nens i nenes gaudeixen del treball a l’aire lliure i de veure créixer les plantes que ells mateixos han cultivat, alhora que assimilen conceptes importants relacionats amb la terra, els cicles de la vida, el respecte per la natura i l’alimentació sana.

Desenvolupar un hort escolar es un molt bon recurs per promoure un canvi d’hàbits així com arribar a interioritzar la necessitat de prendre decisions des de la convicció i la responsabilitat personal. Aquest taller serveix de recurs per aprendre gran part dels continguts curriculars de “coneixement del medi”.

Creiem que tot aquell aprenentatge que s’adquireix d’una manera pràctica no s’oblida mai.

Assessorament tècnic puntual


Us assessorem tècnicament de manera estable, mensual o trimestral.

Us oferim suport tècnic pel vostre hort de manera puntual o estable al llarg del curs

Si el centre té una persona (professor o altre personal del centre) responsable de l’hort que en certs moments pot necessitar el suport tècnic/ professional, hi ha la possibilitat de mantenir contacte on line per resoldre aquells dubtes que així ho permetin o bé desplaçar-nos al centre en el cas que sigui necessari.

Construcció de l’hort


Dissenyem i/o construïm el vostre hort i segons l’edat dels i les alumnes també poden participar d’una part de la construcció.

Disseny de l’hort. Es desenvolupa amb la participació directa de l’alumnat que fa el disseny de l’hort, pren mesures i avalua l’espai (Secundària)

Moviment de terres amb maquinària agrícola: El nostre col·lectiu ofereix la possibilitat de gestionar aquesta tasca. Un cop utilitzada la maquinària que no està a l’abast dels infants o joves, ells col·laboren fent les feines de camp: femar, remoure terres, marcar les parcel·les…

Instal·lació del sistema de reg per goteig: El col·lectiu Rave Negre fa el dimensionament i la instal·lació del sistema de reg per goteig, sempre i quan l’edat dels escolars no ho permeti. En el cas de que l’escola sigui un IES i el centre així o desitgi, seran els mateixos alumnes qui desenvoluparan aquesta feina amb el nostre assessorament directe si es requereix.

Construcció de l’hort de l’Escola la Falguera amb el mètode Parades en crestall, amb els bancals elevats.DSC05222

Dinamització amb alumnes i professorat


Treballem amb el professorat per tal de, en la mesura del possible, introduir l’hort com a eina bàsica per desenvolupar el currículum escolar.

És important crear una mínima organització interna i un grup motor.

La nostra feina és motivar per tal de crear aquest grup motor encarregat de gestionar l’hort i les seves necessitats dins del centre:

 • Determinar quines persones poden/volen formar part del grup motor, és a dir, un grup coordinador format per professorat, pares, mares i agents externs.

 • Definir les tasques, funcions i protocols de funcionament.

 • Definir els objectius de l’hort escolar

 • Determinar el curs encarregat del projecte de l’hort de forma més directa. (Creiem important que la responsabilitat de l’hort recaigui sobre un curs i no segmentar l’hort per cursos)

 • Integrar l’hort dins del currículum escolar. El grup motor ha de programar, a partir dels objectius establerts, què es treballa a partir de l’hort, quins grups hi haurà, quins horaris es seguiran, quines activitats es realitzaran,etc.

Dinamització de l’hort en el temps de lleure


Us oferim la possibilitat que l’hort sigui una activitat més dins l’horari de menjador o com a activitat extraescolar.

Pot haver-hi algun centre que se li faci complicat introduir l’hort dins l’horari lectiu.

L’opció de que l’hort sigui un espai on reforçar l’alimentació saludable, en el cas del temps de lleure en horari de menjador escolar, o bé com a activitat extraescolar per a infants amb interès per l’hort i les activitats a l’aire lliure és una altra manera d’introduir l’hort a l’escola molt recomanable!

20140616_085851(2)

Dinamització de l’hort en horari lectiu


Gestionem, programem, assessorem i acompanyem en les feines que han de fer a cada moment l’alumnat responsable de l’hort.

Aquesta és una fase molt important i la que permet que l’hort sigui una eina amb les màximes possibilitats per tal que els nens i nenes puguin aprofitar tot el que aquest espai els hi ofereix. Com a agents externs ens encarreguem de dur a terme totes les tasques que permetin als infants aprendre a treballar la terra i entendre el cicle de vida de les plantes i les seves necessitats.

Aquestes feines es fan conjuntament amb els alumnes i són:

 • Planificació dels cultius

 • Seguiment dels cultius i de l’hort

 • Ensenyar les feines que s’han de fer a l’hort a cada moment i perquè.

 • Necessitats de reg i d’adob de les plantes.

 • Les llavors i com obtenir-les.

 • Sembra i plantació.

 • La diversitat d’espècies a l’hort.

 • Altres animalons que viuen a l’hort.

 • El compost i l’adobat.

 • Climatologia a l’hort.

 

Visites a camp

Ens agrada remarcar que qui assessorem el projecte som professionals del sector, pageses que ens dediquem a la producció agrícola ecològica que oferim els nostres coneixements i les nostres capacitats a la comunitat educativa amb la que treballem.

Per tal que els alumnes coneguin un hort de grans dimensions on s’hi desenvolupen tasques agrícoles encaminades a la producció i venda, proposem dues visites a l’any a la nostra finca amb el curs responsable de l’hort de l’escola. Una a la tardor i l’altre a la primavera i així apropar-los una mica més al camp i a la tasca de les pageses que els infants veuen sovint a l’escola.

Manteniment de l’hort en temps de vacances


Us oferim fer el manteniment de l’hort durant l’estiu i la preparació d’aquest per a l’ arribada dels alumnes al setembre.

L’època de l’any amb collites més abundants és l’estiu i principis de la tardor….. però també es l’època en que s’han de plantar la majoria de cultius que voldrem collir a finals de tardor i durant l’hivern.

Com que l’escola està tancada, les plantades es retarden fins a l’arribada dels alumnes i ja és un pèl tard per poder donar el màxim de rendiment de l’espai de l’hort i que els infants gaudeixin de les collites (que és del que més els agrada!)

Aquesta proposta té l’objectiu de mantenir l’hort net i a punt per tal que els alumnes puguin començar a collir el mateix mes de setembre i que es mantinguin les collites fins ben entrat l’hivern!

IMG-20150417-WA0001

Programa trimestral de visites al nostre hort


Aquest és un projecte destinat a alumnes de la ESO i 6è de primària.

Amb un mateix grup classe programem tres visites per tal que els alumnes es facin una idea de la temporalitat dels cultius i les feines del camp a cada estació de l’any.

I.La filosofia del projecte

L’objectiu del projecte és apropar als joves el camp, els seus cicles i les feines que s’hi desenvolupen per tal d’assolir el respecte cap a la tasca de l’agricultor, l’entorn i els aliments que s’hi produeixen.

El projecte Visites a camp s’entén com a suport d’un projecte transversal ja impulsat o amb intenció de crear-se dins del centre educatiu; encaminat a crear consciència pel que fa al respecte per l’entorn i el medi ambient, el consum responsable i la necessitat de que l’alumne es qüestioni les seves necessitats i l’impacte que aquestes tenen en la naturalesa i les persones.

Els ritmes de la naturalesa i per tant de les feines de pagès varien en funció de l’època de l’any i estan estretament vinculades a les estacions i la climatologia. Per tant, en cada època de l’any els joves desenvoluparan unes tasques diferents de les anteriors. Es tracta d’un aprenentatge vivencial proposant feines concretes que s’han de desenvolupar a camp en el moment de la visita i que els ajudaran a ser conscient del procés i la duresa de produir un aliment, de la temporalitat dels cultius i les bases de la producció agrícola ecològica.

II. Antecedents

L’interès per fer visites a camp per part de centres educatius és bastant alt i la voluntat d’aquests és de fer visites d’un sol dia.

El Rave Negre, amb el projecte Visites a Camp, pretenem establir un vincle més gran amb l’institut i els joves que ens visitin participant d’un projecte més global que creiem, pot aprofundir més i per tant, fer més viable l’assoliment dels objectius abans citats.

Sense un projecte marc i amb una sola visita, veiem complicat crear aquest lligam entre el camp i els joves i infants i fomentar que aquests, coneguin els processos productius i es replantegin el model de consum i producció actuals.

III. Objectius

 • Apropar la vida de pagès i la cultura catalana als infants
 • Transmetre bones pràctiques a l’abast de tothom
 • Conèixer el cicles de la natura i els elements que intervenen com el sòl, els astres, la fauna,…
 • Promoure el coneixement del medi, les seves interrelacions i els seus problemes
 • Fomentar l’adquisició de valors que els motivin a sentir preocupació pel medi ambient.
 • Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.
 • Establir dinàmiques de consum racional i d’acord amb les necessitats reals
 • Potenciar el treball comunitari i col·lectiu
 • Afavorir l’autodisciplina, autoorganització i la cooperació
 • Aprendre mitjançant la pedagogia de l’acció
 • Desenvolupar la seva capacitat eductiva a partir de l’observació

IV. Metodologia

Des del Rave Negre proposem un mínim de tres visites en un curs escolar (l’ideal seria de quatre), una per estació de l’any assolint així, un cicle anual complert del camp i la feina de pagès.

En cada estació els infants i joves podran observar l’hort i les diferents espècies que s’hi cultiven així com també participar de les diferents tasques que el col·lectiu proposem.

Cada visita consta de dos tallers de 1,5 hores aproximadament amb un màxim de 15 alumnes per taller.

Els tallers finalitzaran al migdia.

V. Experiències:

Institut Celestí Bellera: 4 anys duent a terme el projecte Gallecs amb alumnes de 1er i 2n de la ESO del 2011 al 2015.

Institut Marta Estrada: 2 anys duent a terme el projecte amb alumnes de 1er de la ESO del 2015 fins a l’actualitat.

Visita d’introducció i coneixements bàsics d’agricultura ecològica


Després

Destinat a alumnes de 6è de primària i secundària.

Molts centres educatius no es plantegen un projecte transversal en el marc de l’agricultura i l’alimentació i la proposta de visites trimestrals acostuma a semblar excessiva i una despesa econòmica important.

És per això que oferim la possibilitat de fer una sola visita a l’hort amb l’objectiu d’introduir els infants i joves en el món de l’agricultura ecològica però també perquè el centre educatiu faci un tastet del que podria ser el projecte de visites trimestrals i s’estableixi un primer contacte i coneixença.

Després d’aquesta visita, la proposta serà passar a les visites trimestrals.

En funció de l’època de l’any que vingueu, durem a terme unes activitats/ tasques o altres.

Cada visita consta de dos tallers de 1,5 hores aproximadament amb un màxim de 15 alumnes per taller.