L’Hort de l’escola


Destinat a alumnes de primària i secundària

El projecte de l’hort ecològic a l’escola consisteix en crear un espai on els alumnes es convertixen en petits agricultors i en protagonistes del seu propi aprenentatge. És un projecte col·lectiu que permet interactuar entre els alumnes de diferents cursos, pares, mares i professorat on tots hi participen de forma activa i on poden gaudir conjuntament.

Es tracta d’aprendre d’una manera diferent, en un ambient allunyat de les aules, en el que els nens i nenes gaudeixen del treball a l’aire lliure i de veure créixer les plantes que ells mateixos han cultivat, alhora que assimilen conceptes importants relacionats amb la terra, els cicles de la vida, el respecte per la natura i l’alimentació sana.

Desenvolupar un hort escolar es un molt bon recurs per promoure un canvi d’hàbits així com arribar a interioritzar la necessitat de prendre decisions des de la convicció i la responsabilitat personal. Aquest taller serveix de recurs per aprendre gran part dels continguts curriculars de “coneixement del medi”.

Creiem que tot aquell aprenentatge que s’adquireix d’una manera pràctica no s’oblida mai.

Assessorament tècnic puntual


Us assessorem tècnicament de manera estable, mensual o trimestral.

Us oferim suport tècnic pel vostre hort de manera puntual o estable al llarg del curs

Si el centre té una persona (professor o altre personal del centre) responsable de l’hort que en certs moments pot necessitar el suport tècnic/ professional, hi ha la possibilitat de mantenir contacte on line per resoldre aquells dubtes que així ho permetin o bé desplaçar-nos al centre en el cas que sigui necessari.

Construcció de l’hort


Dissenyem i/o construïm el vostre hort i segons l’edat dels i les alumnes també poden participar d’una part de la construcció.

Disseny de l’hort. Es desenvolupa amb la participació directa de l’alumnat que fa el disseny de l’hort, pren mesures i avalua l’espai (Secundària)

Moviment de terres amb maquinària agrícola: El nostre col·lectiu ofereix la possibilitat de gestionar aquesta tasca. Un cop utilitzada la maquinària que no està a l’abast dels infants o joves, ells col·laboren fent les feines de camp: femar, remoure terres, marcar les parcel·les…

Instal·lació del sistema de reg per goteig: El col·lectiu Rave Negre fa el dimensionament i la instal·lació del sistema de reg per goteig, sempre i quan l’edat dels escolars no ho permeti. En el cas de que l’escola sigui un IES i el centre així o desitgi, seran els mateixos alumnes qui desenvoluparan aquesta feina amb el nostre assessorament directe si es requereix.

Construcció de l’hort de l’Escola la Falguera amb el mètode Parades en crestall, amb els bancals elevats.DSC05222

Dinamització amb alumnes i professorat


Treballem amb el professorat per tal de, en la mesura del possible, introduir l’hort com a eina bàsica per desenvolupar el currículum escolar.

És important crear una mínima organització interna i un grup motor.

La nostra feina és motivar per tal de crear aquest grup motor encarregat de gestionar l’hort i les seves necessitats dins del centre:

 • Determinar quines persones poden/volen formar part del grup motor, és a dir, un grup coordinador format per professorat, pares, mares i agents externs.

 • Definir les tasques, funcions i protocols de funcionament.

 • Definir els objectius de l’hort escolar

 • Determinar el curs encarregat del projecte de l’hort de forma més directa. (Creiem important que la responsabilitat de l’hort recaigui sobre un curs i no segmentar l’hort per cursos)

 • Integrar l’hort dins del currículum escolar. El grup motor ha de programar, a partir dels objectius establerts, què es treballa a partir de l’hort, quins grups hi haurà, quins horaris es seguiran, quines activitats es realitzaran,etc.

Dinamització de l’hort en el temps de lleure


Us oferim la possibilitat que l’hort sigui una activitat més dins l’horari de menjador o com a activitat extraescolar.

Pot haver-hi algun centre que se li faci complicat introduir l’hort dins l’horari lectiu.

L’opció de que l’hort sigui un espai on reforçar l’alimentació saludable, en el cas del temps de lleure en horari de menjador escolar, o bé com a activitat extraescolar per a infants amb interès per l’hort i les activitats a l’aire lliure és una altra manera d’introduir l’hort a l’escola molt recomanable!

20140616_085851(2)

Dinamització de l’hort en horari lectiu


Gestionem, programem, assessorem i acompanyem en les feines que han de fer a cada moment l’alumnat responsable de l’hort.

Aquesta és una fase molt important i la que permet que l’hort sigui una eina amb les màximes possibilitats per tal que els nens i nenes puguin aprofitar tot el que aquest espai els hi ofereix. Com a agents externs ens encarreguem de dur a terme totes les tasques que permetin als infants aprendre a treballar la terra i entendre el cicle de vida de les plantes i les seves necessitats.

Aquestes feines es fan conjuntament amb els alumnes i són:

 • Planificació dels cultius

 • Seguiment dels cultius i de l’hort

 • Ensenyar les feines que s’han de fer a l’hort a cada moment i perquè.

 • Necessitats de reg i d’adob de les plantes.

 • Les llavors i com obtenir-les.

 • Sembra i plantació.

 • La diversitat d’espècies a l’hort.

 • Altres animalons que viuen a l’hort.

 • El compost i l’adobat.

 • Climatologia a l’hort.

 

Visites a camp

Ens agrada remarcar que qui assessorem el projecte som professionals del sector, pageses que ens dediquem a la producció agrícola ecològica que oferim els nostres coneixements i les nostres capacitats a la comunitat educativa amb la que treballem.

Per tal que els alumnes coneguin un hort de grans dimensions on s’hi desenvolupen tasques agrícoles encaminades a la producció i venda, proposem dues visites a l’any a la nostra finca amb el curs responsable de l’hort de l’escola. Una a la tardor i l’altre a la primavera i així apropar-los una mica més al camp i a la tasca de les pageses que els infants veuen sovint a l’escola.

Manteniment de l’hort en temps de vacances


Us oferim fer el manteniment de l’hort durant l’estiu i la preparació d’aquest per a l’ arribada dels alumnes al setembre.

L’època de l’any amb collites més abundants és l’estiu i principis de la tardor….. però també es l’època en que s’han de plantar la majoria de cultius que voldrem collir a finals de tardor i durant l’hivern.

Com que l’escola està tancada, les plantades es retarden fins a l’arribada dels alumnes i ja és un pèl tard per poder donar el màxim de rendiment de l’espai de l’hort i que els infants gaudeixin de les collites (que és del que més els agrada!)

Aquesta proposta té l’objectiu de mantenir l’hort net i a punt per tal que els alumnes puguin començar a collir el mateix mes de setembre i que es mantinguin les collites fins ben entrat l’hivern!

IMG-20150417-WA0001