Assessorament tècnic puntual


Us assessorem tècnicament de manera estable, mensual o trimestral.

Us oferim suport tècnic pel vostre hort de manera puntual o estable al llarg del curs

Si el centre té una persona (professor o altre personal del centre) responsable de l’hort que en certs moments pot necessitar el suport tècnic/ professional, hi ha la possibilitat de mantenir contacte on line per resoldre aquells dubtes que així ho permetin o bé desplaçar-nos al centre en el cas que sigui necessari.