Construcció de l’hort


Dissenyem i/o construïm el vostre hort i segons l’edat dels i les alumnes també poden participar d’una part de la construcció.

Disseny de l’hort. Es desenvolupa amb la participació directa de l’alumnat que fa el disseny de l’hort, pren mesures i avalua l’espai (Secundària)

Moviment de terres amb maquinària agrícola: El nostre col·lectiu ofereix la possibilitat de gestionar aquesta tasca. Un cop utilitzada la maquinària que no està a l’abast dels infants o joves, ells col·laboren fent les feines de camp: femar, remoure terres, marcar les parcel·les…

Instal·lació del sistema de reg per goteig: El col·lectiu Rave Negre fa el dimensionament i la instal·lació del sistema de reg per goteig, sempre i quan l’edat dels escolars no ho permeti. En el cas de que l’escola sigui un IES i el centre així o desitgi, seran els mateixos alumnes qui desenvoluparan aquesta feina amb el nostre assessorament directe si es requereix.

Construcció de l’hort de l’Escola la Falguera amb el mètode Parades en crestall, amb els bancals elevats.DSC05222