Dinamització amb alumnes i professorat


Treballem amb el professorat per tal de, en la mesura del possible, introduir l’hort com a eina bàsica per desenvolupar el currículum escolar.

És important crear una mínima organització interna i un grup motor.

La nostra feina és motivar per tal de crear aquest grup motor encarregat de gestionar l’hort i les seves necessitats dins del centre:

  • Determinar quines persones poden/volen formar part del grup motor, és a dir, un grup coordinador format per professorat, pares, mares i agents externs.

  • Definir les tasques, funcions i protocols de funcionament.

  • Definir els objectius de l’hort escolar

  • Determinar el curs encarregat del projecte de l’hort de forma més directa. (Creiem important que la responsabilitat de l’hort recaigui sobre un curs i no segmentar l’hort per cursos)

  • Integrar l’hort dins del currículum escolar. El grup motor ha de programar, a partir dels objectius establerts, què es treballa a partir de l’hort, quins grups hi haurà, quins horaris es seguiran, quines activitats es realitzaran,etc.