Monogràfics


Destinada a alumnes de primària i secundària

Ens desplacem al vostre centre i realitzem un taller monogràfic d’un matí sobre aquella temàtica concreta que sigui del vostre interès: compostatge, llavorer, plagues i malalties…També hi donem seguiment i assessorament.

I. La filosofia del projecte

L’objectiu dels Monogràfics d’horta és servir de suport pel que fa a coneixements i tècniques de cultiu d’horta a tots aquells centres que ja tenen un hort en funcionament i que vulguin potenciar-ne les possibilitats.

II. Antecedents

Sovint hi ha escoles o instituts que ja tenen un hort en funcionament i alguna persona responsable de fer-lo funcionar. Tot i això, a vegades, hi ha certs aspectes de la producció d’horta ecològica que es deixen de banda per falta de coneixements o bé temps per dur-los a terme i això fa que no es pugui exprimir al 100% el projecte de l’hort del centre educatiu.

III. Objectius

 • Transmetre bones pràctiques de cultiu a l’abast de tothom
 • Conèixer el cicles de la natura i els elements que intervenen com el sòl, els astres, la fauna,…
 • Promoure el coneixement del medi, les seves interrelacions i els seus problemes
 • Fomentar l’adquisició de valors que els motivin a sentir preocupació pel medi ambient.
 • Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.
 • Potenciar el treball comunitari i col·lectiu
 • Afavorir l’autodisciplina, autoorganització i la cooperació
 • Aprendre mitjançant la pedagogia de l’acció
 • Desenvolupar la seva capacitat eductiva a partir de l’observació

IV. Metodologia

Des del Rave Negre oferim monogràfics d’un matí de durada a l’hort de la mateixa escola al curs/os encarregats de l’hort escolar.

Cada època de l’any té les seves especificitats en quant a tasques i aquestes es podrien desglossar de la següent manera:

1er Trimestre:

 • Planificació dels cultius

 • El sòl i la seva vida, com adobar-lo? Fem compost.

 • Com obtenir i conservar les pròpies llavors

 • Els elements que conformen l’hort (encarat a la implantació de l’hort, en el cas d’un institut que es plantegi la nova implantació)

2n Trimestre:

 • Construcció d’un llavorer. Com fer-se el propi planter.

 • El cicle de les plantes: llavor, fulla, flor i fruit.

 • Associacions i rotacions de cultius

3er Trimestre:

 • Les plantes aromàtiques i la seva funció a l’hort.
 • Fauna de l’hort i tractaments naturals.