Programa trimestral de visites al nostre hort


Aquest és un projecte destinat a alumnes de la ESO i 6è de primària.

Amb un mateix grup classe programem tres visites per tal que els alumnes es facin una idea de la temporalitat dels cultius i les feines del camp a cada estació de l’any.

I.La filosofia del projecte

L’objectiu del projecte és apropar als joves el camp, els seus cicles i les feines que s’hi desenvolupen per tal d’assolir el respecte cap a la tasca de l’agricultor, l’entorn i els aliments que s’hi produeixen.

El projecte Visites a camp s’entén com a suport d’un projecte transversal ja impulsat o amb intenció de crear-se dins del centre educatiu; encaminat a crear consciència pel que fa al respecte per l’entorn i el medi ambient, el consum responsable i la necessitat de que l’alumne es qüestioni les seves necessitats i l’impacte que aquestes tenen en la naturalesa i les persones.

Els ritmes de la naturalesa i per tant de les feines de pagès varien en funció de l’època de l’any i estan estretament vinculades a les estacions i la climatologia. Per tant, en cada època de l’any els joves desenvoluparan unes tasques diferents de les anteriors. Es tracta d’un aprenentatge vivencial proposant feines concretes que s’han de desenvolupar a camp en el moment de la visita i que els ajudaran a ser conscient del procés i la duresa de produir un aliment, de la temporalitat dels cultius i les bases de la producció agrícola ecològica.

II. Antecedents

L’interès per fer visites a camp per part de centres educatius és bastant alt i la voluntat d’aquests és de fer visites d’un sol dia.

El Rave Negre, amb el projecte Visites a Camp, pretenem establir un vincle més gran amb l’institut i els joves que ens visitin participant d’un projecte més global que creiem, pot aprofundir més i per tant, fer més viable l’assoliment dels objectius abans citats.

Sense un projecte marc i amb una sola visita, veiem complicat crear aquest lligam entre el camp i els joves i infants i fomentar que aquests, coneguin els processos productius i es replantegin el model de consum i producció actuals.

III. Objectius

 • Apropar la vida de pagès i la cultura catalana als infants
 • Transmetre bones pràctiques a l’abast de tothom
 • Conèixer el cicles de la natura i els elements que intervenen com el sòl, els astres, la fauna,…
 • Promoure el coneixement del medi, les seves interrelacions i els seus problemes
 • Fomentar l’adquisició de valors que els motivin a sentir preocupació pel medi ambient.
 • Conèixer i aprendre els productes, les eines i les tècniques de treball agrícola.
 • Establir dinàmiques de consum racional i d’acord amb les necessitats reals
 • Potenciar el treball comunitari i col·lectiu
 • Afavorir l’autodisciplina, autoorganització i la cooperació
 • Aprendre mitjançant la pedagogia de l’acció
 • Desenvolupar la seva capacitat eductiva a partir de l’observació

IV. Metodologia

Des del Rave Negre proposem un mínim de tres visites en un curs escolar (l’ideal seria de quatre), una per estació de l’any assolint així, un cicle anual complert del camp i la feina de pagès.

En cada estació els infants i joves podran observar l’hort i les diferents espècies que s’hi cultiven així com també participar de les diferents tasques que el col·lectiu proposem.

Cada visita consta de dos tallers de 1,5 hores aproximadament amb un màxim de 15 alumnes per taller.

Els tallers finalitzaran al migdia.

V. Experiències:

Institut Celestí Bellera: 4 anys duent a terme el projecte Gallecs amb alumnes de 1er i 2n de la ESO del 2011 al 2015.

Institut Marta Estrada: 2 anys duent a terme el projecte amb alumnes de 1er de la ESO del 2015 fins a l’actualitat.