Febrer


Feines de l’hort:

Aquest any a principis de febrer hem sembrat alls secs, pèsol floreta, pèsol del ganxo i tirabec. Com que no teniem la terra preparada hem fet la sembra de les lleguminoses en safates i esperarem a fer el trasplant al març.

També és el moment de podar els fruiters, de voltejar-los i desbrossar l’entorn dels arbres.

Comencem a fresar la terra per preparar-la per les plantades de la primavera.

També hem desherbat i nesprat els tirabecs sembrats al novembre.

Hem plantat les primeres bledes i els primers espinacs!

És època de collir…

Porro, pastanaga, coliflor, bròquil, bleda, broculí, col llombarda, calçot, escarola i nap.