Març


El mes de març és el mes del calçot per excel·lència. Duant aquest mes collim un munt de calçots!

Què és un calçot i com es cultiva?

Un calçot és un dels grill de la ceba blanca (varietat de ceba especial per aquest ús), que es va colgant de terra, es va calçant, per aconseguir que el grill sigui més blanc i tendre.

A finals d’agost es treballa la terra en solcs. A la vall del solc (la part més fonda) s’hi posa una ceba que, quan hagi arrelat, s’anirà colgant a mida que creixin els grills fins que siguin llargs i blancs. S’acostumen a collir a finals de gener, però depèn del rigor de l’hivern. Cada ceba pot donar molts calçots!

Feines de l’hort:

És època de sembrar rúcula, espinac i pastanaga, de plantar enciam i bleda i també hem sembrat l’adob verd (guixa, erb i fenigrec).

Desehrbar, desbrossar i fer aplicacions de caldo bordelès a la ceba tendra (pel mildiu) són també tasques de l’hort el mes de març.

És època de collir…

Porro, pastanaga, escarola, bleda, calçots, cols llombardes, col i all tendre.