El projecte s’emmarca a Gallecs (Vallès Oriental). Gallecs és un reducte agrícola que ha vist retallada la seva superfície durant els darrers anys degut a la forta pressió urbanística i al pas de vàries vies de comunicació. Cal destacar-ne però, la lluita constant que ha mantingut aquest poble per la supervivència des de que fa més de 30 anys, se’n varen expropiar les terres amb l’objectiu construir-hi una ciutat dormitori. A finals del 2009, l’espai de Gallecs va ser declarat PEIN (Parc de l’Espai d’Interès Natural) i tot i que la situació d’inestabilitat ha millorat, cal seguir la lluita pel manteniment del territori com a zona rural.


Anuncis